Sunday, February 7, 2016

De poort naar de lente is geopendAchter ons ligt de week van Imbolc; het Keltische Ploeg- en Zaai feest waar de opening van de poort naar de lente wordt gevierd. 
Het snijden in moeder Aarde om haar sluimerende levenskracht te wekken en ontvankelijk te maken voor de nieuwe zaailingen.
Het zaad van de vorige oogst heeft ons gedurende de winter als voedsel het leven gegeven. Nu biedt het ons, op het ritme van het seizoen, de mogelijkheid voor een nieuwe ontkieming.

Reiniging en dankbaarheid passen in deze periode.
Hoopvol ontvangen we het nieuwe licht.

De uitnodiging is om deze dagen nog eens terug te kijken en stil te staan bij wat je tot hier gebracht heeft.
Wat heeft je gediend, wat heeft je gehinderd
Om dan de blik op vooruit te richten en contact te maken met je wensen en je verlangens.
Wat is er al wat je nodig hebt om naar je wensen en je verlangens te leven en wat wil je nog materialiseren
Als je ruimte hebt om een moment met jezelf te gaan zitten
Luister dan naar je ademhaling
zonder oordeel, gewoon hoe het is
met gesloten ogen
als ze er zijn laat je gedachten toe
zie ze als wolken één voor één voorbij waaien
totdat je een blauwe hemel ziet

visualiseer dan dat je je blik naar een punt op aarde, ergens vóór je, brengt
en neem je stappen in die richting
daadkrachtig of voorzichtig, zoekend of wetend, altijd op jouw eigen manier
het pad openbaart zich onder je voeten
waarheen ga je en wat kom je tegen?