Saturday, June 25, 2016
De kringloop van het leven wordt gevormd door het spel tussen mannelijke en vrouwelijke energie. De versmelting waar we allemaal uit voortgekomen zijn.

Als magneten worden we aangetrokken en weer afgestoten. Vol bewondering voor de eigenheid van de ander wisselen begrip en onbegrip elkaar af, beiden verlangend naar verbinding met onze tegenpool. Vol vuur zijn wij mannen op zoek naar liefde, harmonie, intimiteit en bevestiging van onze mannelijkheid. Zoals vrouwen het vergelijkbare in hun eigen stroming zoeken.

We zetten ons in met al onze mannelijke kracht, althans zo lijkt het. We gebruiken onze kwaliteiten waarin we intuitief gevormd zijn. We jagen, lossen problemen op, beschermen, geven plezier en genot en we pakken vaak voordat het ons gegeven is.
Deze manier van "doen" is vaak totaal verschillend aan wat de ander verlangt en ook een mogelijke bron van misverstanden en frustratie. Het lijkt of zij eerst iets anders wil zien vóórdat we ons vuur met haar kunnen delen..

Het is daarmee zaak een heel belangrijke mannelijke kwaliteit aan ons arsenaal toe te voegen. Ontvankelijkheid en standvastigheid zijn daarvoor de sleutels. Ontwapening en koestering het resultaat. Wij mannen staan voor de uitdaging om beschikbaar te zijn. Beschikbaar om haar harts-energie te ontvangen én beschikbaar om haar met de energie uit onze lendenen te vullen. Pas als zij voelt dat we vervuld zijn van onszelf én haar kan het zijn dat zij zich opent om ons te ontvangen.

Als je de mogelijkheid hebt om een moment voor jezelf te creëren wil ik je uitnodigen te mediteren op een paar vragen:

Wie zijn de vrouwen in mijn leven
Wie ben ik voor hen
Wat wekt mijn verlangen
Hoe uit ik mijn verlangen
Wat wekt het verlangen van mijn partner
Hoe ontvang ik het verlangen van mijn partner

Deze avond gaan we op onderzoek uit naar hoe onze verbinding met vrouwen eruitziet en hoe we die in de wereld brengen. We gaan onze impulsen voelen die ons verder de weg wijzen naar Meesterschap.

Wees welkom om je ontdekkingen te doen op deze vijfde en laatste open avond van King of Kings.

Vanaf september start een nieuwe jaargroep waarin we maandelijks in een vaste samenstelling bij elkaar komen. Daarvoor kun je je opgeven via een persoonlijk bericht hier op facebook of me een mail sturen via www.naresh.nl

Monday, June 13, 2016

Thema: Kracht en Strijd


Nergens anders zijn wij mannen meer verbonden en verdeeld dan in de strijd. De strijd om het bestaan, de strijd om onze dierbaren en waarden te beschermen, de strijd om een ander te imponeren, de strijd om onszelf te bewijzen, de strijd om een broeder bij te staan, de strijd om een doel te bereiken.

Daar waar het op het ontdekken, tonen en delen van onze kracht aankomt maken we contact met een diepe bron. Noem het moed; noem het ons rechtvaardigheidsgevoel; noem het loyaliteit; noem het het vuur uit je schoot zo je wilt. We vinden er een impuls om precies dat te doen wat goed is om te doen; oprecht en waarachtig.

  • Waarover gaat onze strijd, wat is de inzet?
  • Wie zijn de kameraden en dierbaren voor wie we door het vuur gaan en wie wijzen we af? 
  • Blijven we staan tegenover een overmacht? Gaan we, zij aan zij met onze broeders, loyaal en beschermend de strijd aan?. 
  • Wie blijft er naast mij staan en wie kiest het hazepad?
  • En, hoe komt het dat we die keuze maken?


Vanavond gaan we op op onderzoek naar onze kracht en hoe we die in de wereld brengen. We gaan onze impulsen voelen die ons verder de weg wijzen naar Meesterschap.

thema: VooroudersIn alles wie je bent en wat je doet draag je de energie van hen die je voorafgingen met je mee.

Vanavond gaan we op onderzoek naar de vele facetten van jouw unieke familie achtergrond. Daarin is je opvoeding de eerst zichtbare invloed. Jouw bestaan heeft ooit afgehangen van je voorbeelden die je hebben gevormd met een stelsel aan normen en waarden, Als we voorbij de generaties bewegen ontdek je dat de invloed van je familiesysteem breder is en dieper,

Delen van je voorouders leven in jou voort, zoals je die ook doorgeeft aan de volgende generatie.
thema: BegrenzingAan wié geef je wát?
We gaan op zoek naar de basis in onze oprechte NEE en oprechte JA.
Als je herkenning vindt in het gevoel dat je jezelf nogaleens "weggeeft" is dit de mogelijkheid om daar meer bewustzijn in te krijgen.

Waarom je meer geeft dan je hebt/kunt missen is een verhaal. Jouw persoonlijk verhaal zoals we die allen hebben. Het is verhelderend om jezelf jouw verhaal te horen vertellen. Zo openend het is om te luisteren naar de ander. Samen onze verhalen tot geschiedenis maken. Zonder oordeel of commentaar.

In elk nieuw NU ligt er een uitnodiging. De mogelijkheid om je gedrag los te koppelen van je geschiedenis. Te beseffen dat je een eigen vierkante meter hebt. Jouw plek in tijd en ruimte waarin je oprecht naar jezelf bent, open en toch begrensd.

Die plek gaan we voelen en we gaan er staan. We gaan weten dat belemmeringen wegvallen wanneer je een nieuwe houding vind naar jezelf én wereld.

              ------------------------------------------------------------------------------------------------


Sunday, February 7, 2016

De poort naar de lente is geopendAchter ons ligt de week van Imbolc; het Keltische Ploeg- en Zaai feest waar de opening van de poort naar de lente wordt gevierd. 
Het snijden in moeder Aarde om haar sluimerende levenskracht te wekken en ontvankelijk te maken voor de nieuwe zaailingen.
Het zaad van de vorige oogst heeft ons gedurende de winter als voedsel het leven gegeven. Nu biedt het ons, op het ritme van het seizoen, de mogelijkheid voor een nieuwe ontkieming.

Reiniging en dankbaarheid passen in deze periode.
Hoopvol ontvangen we het nieuwe licht.

De uitnodiging is om deze dagen nog eens terug te kijken en stil te staan bij wat je tot hier gebracht heeft.
Wat heeft je gediend, wat heeft je gehinderd
Om dan de blik op vooruit te richten en contact te maken met je wensen en je verlangens.
Wat is er al wat je nodig hebt om naar je wensen en je verlangens te leven en wat wil je nog materialiseren
Als je ruimte hebt om een moment met jezelf te gaan zitten
Luister dan naar je ademhaling
zonder oordeel, gewoon hoe het is
met gesloten ogen
als ze er zijn laat je gedachten toe
zie ze als wolken één voor één voorbij waaien
totdat je een blauwe hemel ziet

visualiseer dan dat je je blik naar een punt op aarde, ergens vóór je, brengt
en neem je stappen in die richting
daadkrachtig of voorzichtig, zoekend of wetend, altijd op jouw eigen manier
het pad openbaart zich onder je voeten
waarheen ga je en wat kom je tegen?